top of page
IMG_6725_edited.jpg

ROSHKO BROTHERS

Violinist | Adam Roszkowski & Cellist | Jan Roszkowski

JAN ROSZKOWSKI

ADAM ROSZKOWSKI

The Roshko Brothers, deeply rooted in classical music, blend tradition with modernity. Raised in Suwałki's wild nature and Slavic melancholy, their violin and cello resonate with history and emotion. Yet, they also embrace electronic elements, fusing the old-world charm with a contemporary twist, creating a unique sonic experience that bridges eras.

IMG_6695_edited_edited.png

SINGLES

Choose your preferred music service

  • Spotify
  • Apple Music
  • Bandcamp
  • Soundcloud
roshko_negatyw.jpg

Roshko Brothers are a musical fraternal duo deeply rooted in classical traditions. Their music seamlessly merges tradition with modernity, crafting a unique sonic experience. Growing up in Suwałki, surrounded by wild nature and Slavic melancholy, Jan and Adam Roszkowski, known as Roshko Brothers, channel these inspirations into their compositions. Their pieces are composed forms, where a subtle dialogue between electronics and the enchantment of the cello is evident. Experimentation is an integral part of the musical language they create, with symphonic sounds constructing a cinematic space, at times echoing the post-glacial landscapes of Suwałki region. Music, photography, and art have been companions to the brothers since childhood. Having studied abroad – Jan in New York City's Manhattan focusing on cello, and Adam at the Royal Conservatory in Brussels – they both busked on the streets of major cities, earning their livelihood. Yet, what guided and motivated them was a strong desire for solo careers. "We went through the whole process of perfecting intonation and playing techniques on the violin and cello, scales, passages, Bach, Mozart, Wieniawski, Schumann, Shostakovich. We performed as soloists many times, playing this repertoire with Polish orchestras. Only after years of studying in renowned schools did we decide that the path of composition, original music, freedom in improvisation, the world of experimentation, and layering of musical elements was more important to us," explains Adam. Officially formed in 2009 during phone conversations between New York and Brussels, the duo made their debut on the Greenpoint scene during Jan's graduation ceremony in Manhattan. The turning point came in 2018 with their first album, „Karol Lipiński String Trios opp. 8 7 12,” which earned a nomination at ICMA 2018. The pandemic confined the brothers to Warsaw, preventing them from traveling and performing concerts, so they decided to launch themselves into the cosmos. In the winter of 2020, a groundbreaking piece was created – a fusion of Handel's music with the world of electronics (Cosmic Odyssey). Imagination and dreams were shared through a YouTube video. In the ricochet of 2020, in the closed world of culture, they also launched a festival in Suwałki region – Wigrosfera. Beyond composing and playing their own music, Roshko Brothers have diverse interests. Jan is involved in professional audio-video production and editing, having also composed music for the feature film "Defekt Serca" directed by Bogdan Kozula. Adam tours with Seal, Susan Vega, and Earth Wind and Fire. Meanwhile, Roshko Brothers perform chamber string trios by Karol Lipiński in Europe, create arrangements for well-known songs on IOS devices, film, and fly drones, ultimately producing their own videos under the hashtag #RoshkoHitTheRoad.

Roshko Brothers to muzyczne braterskie duo z głębokimi korzeniami w klasyce. Ich muzyka łączy tradycję z nowoczesnością, tworząc unikalne doświadczenie dźwiękowe. Wzrastając na Suwalszczyźnie, otoczeni dziką naturą i tajemniczą słowiańską melancholią, Roshko Brothers, czyli Jan i Adam Roszkowscy, przenoszą te inspiracje do swojej muzyki. Ich utwory to formy komponowane, w których słychać subtelny dialog pomiędzy elektroniką a czarem wiolonczeli. Eksperyment jest tutaj częścią języka muzycznego, który tworzą. Symfoniczne brzmienia budują bardziej filmową przestrzeń, czasem można w nich wysłyszeć klimat polodowcowych krajobrazów Suwalszczyzny. Muzyka, fotografia i sztuka towarzyszyła braciom od dziecka. Zdobywając wykształcenie na zagranicznych uczelniach - Jan studiował wiolonczelę na nowojorskim Manhattanie, Adam w Królewskim Konserwatorium w Brukseli - oboje grali na ulicach wielkich miast zarabiając w ten sposób na chleb i utrzymanie. Jednak tym co nimi kierowało i zachęcało do nieustannej pracy było silne pragnienie karier solistycznych. “Przeszliśmy całą tę drogę doskonalenia intonacji i techniki gry na skrzypcach i wiolonczeli, gamy, pasaże, Bach, Mozart, Wieniawski, Schumann, Szostakowicz. Wielokrotnie występowaliśmy jako soliści grając ten repertuar z polskimi orkiestrami. Dopiero po latach nauki w renomowanych szkołach zdecydowaliśmy, że ważniejsza jest dla nas ścieżka kompozycji, autorskiej muzyki, wolność w improwizacji, świat eksperymentu i namnażanie warstw muzycznych...” wyjaśnia Adam. Oficjalnie zespół powstał w 2009 roku gdzieś na łączach telefonicznych między Nowym Jorkiem a Brukselą. Wtedy to podczas ceremonii ukończenia szkoły przez Jana na Manhattanie Roshko Brothers zadebiutowali na greenpointcie. Przełomowy okazał się rok 2018, ich pierwsza płyta - Tria smyczkowe Karola Lipińskiego, która zdobyła nominację ICMA 2018. Pandemia uwięziła braci w Warszawie, nie mogli podróżować i grać koncertów, postanowili więc sami wystrzelić się w kosmos. Zimą 2020 roku powstał przełomowy utwór. Była to przebitka z muzyki Haendla do świata elektroniki (Cosmic Odyssey). Wyobraźnia, marzenia za pomocą klipu na YouTubie. Rykoszetem, w 2020, w zamkniętym świecie kultury odpalili także festiwal na Suwalszczyźnie - Wigrosfera. Poza komponowaniem i graniem własnej muzyki Roshko Brothers posiadają wiele zainteresowań. Jan zajmuje się profesjonalną produkcją i edycją audio-video, skomponował też muzykę do filmu fabularnego “Defekt Serca” w reżyserii Bogdana Kozuli, zaś Adam jeździ na tournée z Sealem, Susan Vegą i Earth Wind and Fire. W międzyczasie Roshko Brothers grają też w Europie kameralne tria smyczkowe Karola Lipińskiego, wymyślają aranże znanych piosenek na urządzeniach IOS, filmują, latają dronem by finalnie produkować samodzielne klipy #RoshkoHitTheRoad.

r (24)-kopia_edited.png
r (9)-kopia_edited.jpg
roshko_negatyw.jpg

BOOKING

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • YouTube KAROL
  • Grey Instagram Icon

© 2023 Adam Roszkowski. All rights reserved.

bottom of page